Diensten van Nieuws in de klas direct bestellen

De Nieuwsservice wordt mogelijk gemaakt door de nieuwsbedrijven die zijn aangesloten bij brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia. Zij stellen hun titels kosteloos beschikbaar aan het onderwijs. De Bezorgdienst voor docenten houdt bijvoorbeeld in dat u de nieuwsmedia van uw keuze gedurende twee weken kosteloos op het door u opgegeven (school)adres ontvangt.

Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen. Nieuws in de klas heeft handleidingen ontwikkeld die u concrete handvatten geven en lessuggesties voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma. Zie hier voor meer informatie.

Bezorgdienst voor docenten

bestel nu

Bezorgdienst voor leerlingen

bestel nu

Toegang tot webarchieven nieuwsmedia

bestel nu