Docententrainingen

images_81.jpgDe actualiteit helpt om de lesstof te verlevendigen. Bovendien draagt een kritische analyse van nieuwsmedia bij aan de mediawijsheid en het burgerschapsgevoel van scholieren. Docenten vinden het belangrijk dat vooor de algemene ontwikkeling van hun leerlingen dat zij kennismaken met nieuwsbronnen.
Het kan soms echter lastig zijn om de actualiteit een plek te geven in het lesprogramma. Bijvoorbeeld omdat teksten en woordkeuze in nieuwsberichten niet altijd zijn toegesneden op het leesniveau van de leerlingen, of omdat de onderwerpen niet aansluiten bij de te behandelen hoofdstukken uit de lesmethode (en andersom).
Nieuws in de klas helpt (startende) docenten graag nieuwsmedia in hun lessen te verwerken en zich voor te bereiden op de actualiteit.

We bieden:

Workshops voor docententeams / vaksecties (op school)
Meer informatie >

Gastlessen bij lerarenopleidingen / PABO's
Meer informatie >