Onderzoek: Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid

images_478.jpgIn januari 2010 is de onderzoekspublicatie Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid van Nico Drok en Fifi Schwarz verschenen.
Doel van het onderzoek was om een feitelijk overzicht te verkrijgen van een aantal belangrijke en tot nu toe onderbelichte aspecten van het nieuwsmediagebruik van de huidige generatie Nederlandse jongeren. In het onderzoek, waarin speciale aandacht is uitgegaan naar het belang van dagbladen, stonden daarom de functies van nieuwsmedia en de betekenis die jongeren daaraan geven centraal. Aan het onderzoek hebben ruim 1.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 29 jaar deelgenomen.

Dat jongeren hun nieuws per se mobiel zouden willen, zelf graag bijdragen aan de nieuwsvoorziening of in jongerenuitgaven een alternatief zien voor 'volwassen' dagbladen, blijken hardnekkige mythes - die onder meer voortkomen uit de onterechte benadering van jongeren als een homogene groep. Uit de resultaten van Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid kwam juist een sterk onderscheid naar voren tussen jongeren die regelmatig dagbladen lezen en jongeren die zelden dagbladen lezen ten aanzien van hun beweegredenen om zich te informeren over nieuws, hun keuze van nieuwsmedia en de mate waarin zij deelnemen aan de maatschappij.

De auteurs concluderen dat jongeren over het algemeen een vrij positief beeld van nieuwsmedia hebben, een breed scala aan bronnen gebruiken om in hun nieuwsbehoefte te voorzien en bovenal nieuws willen dat relevant is.

Over de auteurs

Nico Drok (1956) is als lector verbonden aan het lectoraat Media & Civil Society van Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Fifi Schwarz (1974) was ten tijde van de publicatie directeur bij Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Zij combineerde dit met een onderzoeksaanstelling bij de School of Media van Hogeschool Windesheim.

Boekpresentatie

Op donderdag 21 januari 2010 overhandigden de auteurs het eerste exemplaar van Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid aan Minister Plasterk. In een paneldiscussie gingen experts vervolgens met elkaar in gesprek over de maatschappelijke rol van dagbladen, de waarde van journalistieke informatie en strategieën om de relatie tussen jongeren en nieuwsmedia te versterken.
Lees het verslag van de bijeenkomst

Internationale benchmark

Het onderzoeksrapport van Nico Drok en Fifi Schwarz is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van een studie die is uitgevoerd in het kader van een internationale vergelijking van het nieuwsmediagedrag van jongeren. Dit onderzoek werd gecoördineerd door het Canadese onderzoeksbureau DECODE, in opdracht van de World Association of Newspapers. Het onderzoek is tot dusver in drie landen uitgevoerd: Finland, Nederland en de Verenigde Staten.

Het Nederlandse deel van het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers en Stichting Democratie en Media.

De onderzoekspublicatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Windesheim (lectoraat Media & Civil Society) en Stichting Krant in de Klas.

Voor meer informatie over het Lectoraat Media & Civil Society van Hogeschool Windesheim, zie
de website van het lectoraat

images_517.jpgHet onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door

images_531.JPG
en

images_479.jpg


Downloaden

De onderzoekspublicatie is vanaf donderdag 21 januari 2010 gratis te downloaden. Hiervoor heeft u een recente versie van Adobe Acrobat Reader nodig.
Download de gehele publicatie of afzonderlijke hoofdstukken via deze pagina