Nieuws in de klas voor MBO, BVE, NT2, PABO en LERO

Het educatieve aanbod van Nieuws in de klas is afgestemd op het primair en voortgezet onderwijs. De diensten van Nieuws in de klas zijn echter ook beschikbaar voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en lerarenopleidingen. Door de studenten gebruik te laten maken van nieuwsmedia, werken zij aan burgerschapcompetenties, informatievaardigheden, vakkennis en/of taalvaardigheid. U kunt gebruikmaken van de volgende diensten van de Nieuwsservice:

Bezorgdienst voor docenten: deze dienst houdt in dat u twee weken lang kosteloos dag- en weekbladen (titels naar keuze) kunt aanvragen. Deze worden in principe bezorgd op uw schooladres. Meer informatie

Bezorgdienst voor leerlingen: u laat twee weken lang dag- en weekbladen bij uw cursisten/leerlingen bezorgen. Net als de Bezorgdienst voor docenten zijn hieraan geen kosten verbonden. Meer informatie

Toegang tot online archieven: twee weken kosteloos toegang tot de webarchieven van de nieuwssites.
Meer informatie

De overige diensten van de Nieuwsservice zijn voor alle onderwijsinstellingen beschikbaar. Dit zijn de Nieuwsmediaportal en het medianieuws.

Let op: BRIN is verplicht

Voor het aanmaken van een account heeft u een BRIN nodig. Indien u op het MBO of de PABO lesgeeft, kunt u de BRIN gebruiken van uw school. Voor de overige onderwijsinstellingen NT2, volwassenonderwijs en LERO is het nodig dat u een BRIN bij ons aanvraagt, dat kan met dit formulier.

Lessuggesties

Zoals hierboven is aangegeven, het educatieve aanbod is afgestemd op het primair en voortgezet onderwijs. De lessuggesties die zijn ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, blijken eveneens goed bruikbaar in het MBO. Wilt u bekijken welke opdrachten uit het lesaanbod nog meer voor u bruikbaar zijn, kijk dan in het overzicht met lesuitgaven. U kunt deze gratis downloaden.

Krantenmaken.nl

Kranten lezen is belangrijk, zelf kranten maken is leuk!
Nieuws in de klas heeft een online tool ontwikkeld waarmee u uw leerlingen zelf een krant kunt laten maken.
www.krantenmaken.nl

Combineer deze tool met de Nieuwsservice: u laat uw studenten eerst twee weken lang dag- en weekbladen lezen, zodat zij zien hoe artikelen zijn opgebouwd- en daarna kunnen ze zelf aan de slag.

Nederlandse scholen in het buitenland

Geeft u aan een Nederlandse onderwijsinstelling les in het buitenland? Het is helaas niet mogelijk om dag- en weekbladen in het buitenland te bezorgen. U kunt wel gebruikmaken van de Toegang tot de online archieven, de Nieuwsmediaportal en het medianieuws. Vraag met dit formulier een BRIN aan om gebruik te kunnen maken van deze diensten.

images_263.gif