Deze pagina bestaat niet meer!

In 2013 is het lesmateriaal van Nieuws in de klas vernieuwd. Het lesmateriaal dat u zoekt bestaat niet meer. Voor het overzicht van de huidige lesmaterialen, ga naar PO of VO.

Persbericht // Educatieve aanbod Nieuws in de klas vernieuwd: integratie nieuwsmedia in onderwijscurriculum

Amsterdam, 27 juni 2013 – Nieuws in de klas roept leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs op om het verwerken van de actualiteit structureel in te bedden in het lesprogramma. Dat draagt bij aan een hogere leesmotivatie en betere leerprestaties van hun leerlingen. Om docenten hierin tegemoet te komen, heeft Nieuws in de klas het educatieve aanbod onlangs volledig vernieuwd. Centraal onderdeel is de Nieuwsservice, die voortaan vergezeld gaat van twee handleidingen (één voor het primair en één voor het voortgezet onderwijs) waarin wordt beschreven hoe het toepassen van nieuwsmedia aansluit bij het onderwijscurriculum. Lees meer