« terug naar overzicht

SC in de klas?

SC (Staatscourant) maakt deel uit van de Nieuwsservice* van Nieuws in de klas. Door SC tijdens lessen te gebruiken, werken docenten aan taal, mediawijsheid en burgerschap. De handleiding Nieuwsservice PO of VO geeft docenten concrete handvatten en lessuggesties voor de integratie van nieuwsmedia in het lesprogramma.
Docenten kunnen gebruikmaken van de volgende diensten:

  • de website van SC raadplegen (via deze pagina, zie bij SC Digitaal)
  • de apps en social media accounts van SC bekijken (via deze pagina, zie bij SC Digitaal)
  • nieuws over SC volgen (via de linkerbalk op deze pagina)

* De Nieuwsservice wordt mogelijk gemaakt door de nieuwsbedrijven die zijn aangesloten bij brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia. Zij stellen hun titels kosteloos beschikbaar aan het onderwijs.

SC Achtergrondinformatie

De gedrukte Staatscourant is 200 jaar het officiële medium geweest voor de bekendmaking van regelgeving door de overheid. Sinds 1 juli 2009 verschijnen de mededelingen van SC alleen online via de website www.officielebekendmakingen.nl. De website fungeert niet alleen als nieuwsbron van berichtgeving, maar ook als archief waarin alle bekendmakingen terug te vinden zijn.
Indien er bekendmakingen zijn, verschijnen deze dagelijks rond 10 uur online.

Hoofdredacteur van SC is W.M.C. de Jong, uitgever is S. van Oostrum.

SC Digitaal

De website fungeert niet alleen als nieuwsbron van berichtgeving, maar ook als archief waarin alle bekendmakingen terug te vinden zijn.

SC Mobiel

  • De Staatscourant biedt geen mobiele site, noch de mogelijkheid apps te downloaden
« ga terug naar het nieuwstiteloverzicht