Leerlingen thuis dag- en weekbladen laten lezen (VO/MBO/BVE/NT2) 

images_264.gifTwee weken nieuwsmedia op school ontvangen is heel praktisch: je hebt het nieuws in de klas bij de hand. Maar soms is het handiger om uw leerlingen thuis een dag- of weekblad te laten lezen. Dan leren zij nieuwsmedia kennen als informatiebronnen die ze op eigen gelegenheid en in eigen tempo kunnen lezen. Bovendien houdt u dan lestijd over voor de bespreken en verwerking van de actualiteit. 
Via Nieuws in de klas kunt u uw leerlingen opgeven voor de Bezorgdienst voor leerlingen.
=> Zie de voorwaarden en bestelwijze hieronder

Bezorgdienst voor leerlingen

Docenten kunnen voor onderwijsdoeleinden dagbladen aanvragen bij Nieuws in de klas.   Het-nieuws-in-Nederland-25_2.gif
In het kader van de Bezorgdienst voor leerlingen kunnen zij deze bij de leerlingen thuis laten bezorgen. Elke leerling ontvangt dan gedurende twee weken van maandag t/m zaterdag een exemplaar van de voor hem of haar aangevraagde nieuwstitel.
Alleen nieuwstitels die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia maken deel uit van de Bezorgdienst voor docenten. Zie voor een overzicht van alle aangesloten nieuwstitels de kaart van het Nederlandse Nieuwsmedialandschap.

De Bezorgdienst voor leerlingen is alleen beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, beroeps-en volwasseneducatie en NT2, dus helaas niet voor het primair onderwijs!


Op de Bezorgdienst voor leerlingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing (per 1 juni 2013):

 1. Het educatieve aanbod van Nieuws in de klas is afgestemd op scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De diensten kunnen aangevraagd worden door docenten, mediathecarissen, administratief medewerkers en schoolleiders. Voor overige onderwijsinstellingen heeft Nieuws in de klas geen speciaal aanbod, zij kunnen wel gebruikmaken van bepaalde diensten van de Nieuwsservice. Voor meer informatie, zie www.nieuwsindeklas.nl/inspiratie/overigeonderwijsinstellingen

 2. Elke docent mag maximaal één keer per half jaar dezelfde nieuwstitel aanvragen per leerling. Het is niet mogelijk om binnen een half jaar twee keer dezelfde nieuwstitel op dezelfde naam en hetzelfde adres te laten bezorgen. U kunt de verschillende titels voor de leerlingen spreiden over het hele schooljaar. De Bezorgdienst is ook beschikbaar tijdens schoolvakanties.

 3. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via de website. Om bestellingen te kunnen plaatsen, maakt u eerst een account aan via Mijn account. Alleen aanvragen met volledige contactgegevens (van de docent en de school) worden in behandeling genomen. Ook is een geldige BRIN-code van de school verplicht.

 4. De door u opgegeven brievenbus is ook buiten schooluren toegankelijk. Is dit niet het geval, geef dan uw privé-adres op. Vergeet niet ook de adresgegevens van de school aan ons door te geven. Bezorging bij een postbus is niet mogelijk! Hou er rekening mee dat dagbladen worden bezorgd door de dagbladbezorgers en dus niet op naam staan. Als u de school opgeeft als het bezorgadres van de dag- en weekbladen, geef dan aan uw collega’s en conciërge door dat deze voor u bestemd zijn.

 5. U kunt alleen nieuwstitels aanvragen die in de opgegeven postcodegebieden worden verspreid. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het Limburgs Dagblad in Friesland te laten bezorgen. N.B. Wilt u andere (regionale) titels wel raadplegen? Dan kan dat online! Ga naar www.nieuwsmediaportal.nl voor een overzicht van alle aangesloten websites.

 6. Nieuws in de klas behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren.

Bestelwijze

 • Om de Bezorgdienst voor leerlingen te kunnen leveren, hebben wij de adresgegevens van de leerlingen nodig. Deze dient u via een Excel formulier te uploaden via onze website. Het Excel formulier kunt u downloaden vanaf onze website
 • Als het uploaden is gelukt, kunt u voor elke leerling aangeven welke nieuwstitel hij/zij wenst te ontvangen. U kunt tevens de bezorgperiode aangeven
 • U kunt reserve-exemplaren aanvragen, dan ontvangt u voor elke aangevraagde nieuwstitel twee weken lang twee exemplaren per dag (of per week als het om een weekblad gaat) op school of bij u thuis
 • Aanvragen kan tot een week voor de gewenste ingangsdatum. De ingangsdatum is altijd op een maandag. Stel dat u bijvoorbeeld op maandag 6 januari 2014 de bezorging in wilt laten gaan, vraag dan uiterlijk zondag 29 december 2013 de Bezorgdienst aan
 • Direct nadat u uw bestelling heeft geplaatst, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de klantenservices van de betreffende nieuwstitels. Dat is nodig voor het verwerken van uw aanvraag. Nieuws in de klas verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. De nieuwsbedrijven nemen alleen contact met u op voor evaluatie- of wervingsdoeleinden als u daar expliciet toestemming voor heeft verleend. De adressen van de leerlingen worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de aangevraagde nieuwstitels. Leerlingen worden niet benaderd voor evaluatie- of wervingsdoeleinden

Bestelling wijzigen?

Heeft u een bestelling geplaatst voor de Bezorgdienst voor docenten, maar wilt u de opgegeven bezorgperiode, de geselecteerde nieuwstitels, of het opgegeven bezorgadres wijzigen? Of wilt u een bestelling annuleren, bijvoorbeeld vanwege aanpassingen in het lesprogramma? U kunt een bestelling wijzigen of annuleren tot een week voor aanvang van de bezorgperiode. Ga naar www.nieuwsindeklas.nl en log in met uw gegevens. Vervolgens komt u in het overzicht terecht van uw bestelling waarin u uw wijzigingen kunt aanbrengen.

Klik op 'bestel nu' om de Bezorgdienst leerlingen aan te vragen.

Bestel nu