Doelstelling

images_761.jpg

Nieuws in de klas helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

 

Wie is Nieuws in de klas?mediawijzer.jpg
Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. De brancheorganisatie vertegenwoordigt de privaat gefinancierde nieuwsbedrijven van Nederland. De nieuwstitels die zij uitgeven, maken deel uit van het onderwijsaanbod van Nieuws in de klas. Van het ANP, BNR Nieuwsradio en RTLNieuws tot het AD, de Volkskrant en Vrij Nederland. Voor een overzicht van alle aangesloten titels, zie www.nieuwsmediaportal.nl.

De organisatie van Nieuws in de klas is een klein team enthousiaste professionals, dat nauw samenwerkt met de aangesloten lidbedrijven, met educatieve uitgevers, leermiddelenontwikkelaars en natuurlijk met docenten zelf.

Voor meer informatie over het team, zie hier.

Wat houdt Nieuws in de klas in?
Nieuws in de klas is de naam van onze organisatie. Het is tevens een oproep aan docenten: gebruik (meer) nieuws in de klas! Het dienstenaanbod van Nieuws in de klas helpt u daarbij. We bieden de Nieuwsservice, zodat u nieuwsmedia op verschillende manieren in uw lessen kunt inpassen. Zo kunt u via ons dag- en weekbladen op school laten bezorgen om deze met uw leerlingen te lezen en te bespreken. U kunt ook uw leerlingen de websites van de diverse nieuwstitels laten gebruiken: om het nieuws te volgen, te vergelijken, te analyseren, of zelfs om inspiratie op te doen voor werkstukken en presentaties.

Wat is nieuws dan eigenlijk? Voor Nieuws in de klas is nieuws alle informatie die door journalistieke redacties wordt vergaard, verklaard, geverifieerd en verspreid. Nieuws is ook veranderlijke informatie, die je zelf in een bredere context moet (kunnen) plaatsen. Nieuws is pluriform: nieuwsmedia en journalisten berichten vanuit verschillende invalshoeken en bieden een platform aan uiteenlopende opvattingen. Daarom laten wij leerlingen kennismaken met het brede spectrum aan nieuwsbronnen.

Waar werkt Nieuws in de klas?
Nieuws in de klas werkt overal in Nederland! Het educatieve aanbod, waaronder de Nieuwsservice, is gericht op het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De Bezorgdienst Docenten en de toegang tot de online archieven zijn standaard beschikbaar voor het primair en het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs kan daarnaast gebruik maken van de Bezorgdienst Leerlingen. De Nieuwsmediaportal en het Medianieuws zijn voor alle onderwijsinstellingen beschikbaar. Overige onderwijsinstellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde diensten van de Nieuwsservice, zie hier.
Medewerkers van Nieuws in de klas komen ook graag naar uw school om workshops te geven voor docententeams. We geven tips hoe u met nieuws uw lessen kunt verrijken en horen ook graag wat voor ideeën u heeft.

Wanneer kunt u Nieuws in de klas gebruiken?
U kunt het hele jaar gebruik maken van Nieuws in de klas. Met de Bezorgdienst voor docenten worden de dag- en weekbladen op school bezorgd of bij u thuis. Het enige dat u nodig heeft is een brievenbus waar ze in passen! De nieuwstitels kunnen zelfs bij leerlingen thuis bezorgd worden met de Bezorgdienst voor leerlingen (alleen voor VO).

U kunt ervoor kiezen alle nieuwstitels twee weken lang achter elkaar te laten bezorgen, of de titels te spreiden over het hele jaar zodat u altijd voorzien bent van nieuws. Daarnaast kunt u de nieuwsmediaportal bekijken en lesmaterialen downloaden ter ondersteuning van uw lessen.

Waarom Nieuws in de klas?
Leerlingen moeten leren het nieuws te volgen. Dat ‘moet’ omdat het belangrijk is voor hun algemene ontwikkeling, maar ook omdat dat niet vanzelf gaat. Het nieuws werpt vaak drempels op: maatschappelijke, economische en politieke kwesties zijn vaak complex en vereisen voorkennis. In de berichtgeving wordt veelal jargon gebruikt dat niet is afgestemd op het begrippenapparaat dat de leerlingen beheersen.
U kunt deze drempels voor uw leerlingen verlagen door regelmatig de berichtgeving over actuele thema’s te koppelen aan uw lesstof.
Bovendien helpen actuele contexten uw leerlingen grip te krijgen op de lesstof. Werken met nieuws in de klas helpt u dan ook om uw eigen leerdoelen te behalen. Wanneer u met uw leerlingen de actualiteiten en de berichtgeving daarover behandelt, werkt u tegelijkertijd aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Kortom, Nieuws in de klas verrijkt het onderwijs!

Hoe kunt u Nieuws in de klas gebruiken?
Dat kan op verschillende manieren. Bij Taal (in het basisonderwijs) of Nederlands (in het voortgezet onderwijs) gebruiken docenten nieuwsteksten vooral voor taal- en leesvaardigheid. Door nieuwsteksten te lezen, vergroten leerlingen hun woordenschat en oefenen zij met begrijpend lezen. Door te reflecteren op artikelen en daarover een betoog te schrijven of klassikaal te discussiëren werken leerlingen aan hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Het lezen van journalistieke teksten maakt dan ook deel uit van het Referentiekader Taal.

Voor Wereldoriëntatie en Maatschappijleer grijpen docenten nieuwsmedia vooral aan om thema’s uit de methode van een actuele context te voorzien, evenals om leerlingen te laten reflecteren op de maatschappelijke functies van (nieuws)media.
Evenzo kunnen docenten voor Rekenen of Wiskunde gebruikmaken van de vele cijfermatige gegevens die in nieuwsberichten voorkomen. Als bijvoorbeeld in een bericht wordt gemeld dat 12.000 jongeren verslaafd zijn aan games, kan dit een aanleiding zijn om percentages en statistische informatie te vergelijken: is dat aantal veel of weinig ten opzichte van het totaal aantal jongeren in Nederland, of ten opzichte van de ons omringende landen?

De actualiteit biedt een praktisch en concreet startpunt om lessen mee te beginnen. Aan de hand van een actueel onderwerp kan een docent een brug slaan tussen de werkelijkheid buiten de school en de lesstof. Daarom maken docenten graag tijd voor actualiteit.

N.B: Heeft u zelf leuke voorbeelden van hoe u nieuws in uw klas gebruikt? We horen het graag! Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@nieuwsindeklas.nl.