Referentiegroep Onderwijs

Voor Nieuws in de klas is aansluiting bij het onderwijs - en bij de behoefte van docenten - cruciaal.
Daarom heeft de organisatie veel aan de inbreng van de Referentiegroep Onderwijs.
Voordat Nieuws in de klas lesuitgaven aan het onderwijs aanbiedt, legt de organisatie deze eerst ter toetsing voor aan de Referentiegroep (zie hieronder). 

Referentiegroep Onderwijs

De Referentiegroep bestaat uit acht onderwijsprofessionals, die verschillende geledingen uit het onderwijs vertegenwoordigen:

 • dhr. drs. A. van den Broek
  AVO Docent School voor praktijkonderwijs Commanderij College te Gemert, tevens onderwijsontwikkelaar / onderwijsarchitect en schrijver methodiek De School is van Ons

 • dhr. D.M. van Buren
  Groepsleraar groep 8, Nutsschool Morgenstond te Den Haag

 • mw. drs. P. Hooft van Huysduynen
  Docent Nederlands IJburg College te Amsterdam

 • dhr. drs. W.J. Mans
  Docent CKV en Nederlands CSG Jan Arentsz te Alkmaar

 • mw. H. Schepers
  Docent Maatschappijleer, SG de Lingeborgh te Geldermalsen, bestuurslid NVLM

 • mw.drs. M.J. Sierhuis
  Docent Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen CSG Jan Arentsz te Alkmaar

 • mw. L.I. Sparwer
  Docent NT2 eXcelleRes