Lesmateriaal PO

Hieronder vindt u een overzicht van lesuitgaven voor het basisonderwijs. Deze zijn gratis te downloaden of online beschikbaar. De uitgaven zijn gericht op taal- en leesvaardigheid, mediawijsheid en/of burgerschap. U kunt de opdrachten uit deze bundels ook afzonderlijk downloaden.

12 zoekresultaten

Losse opdrachten Nieuws in de klas

Hier vindt u losse opdrachten en prachtig lesmateriaal dat is ingestuurd door leerkrachten.

lees meer over lesuitgave

Bezorgdienst voor docenten

Bezorgdienst voor docenten
Docenten primair en voortgezet onderwijs kunnen voor een periode van twee weken titels aanvragen die zijn aang...

lees meer over lesuitgave

Toegang tot webarchieven nieuwsmedia

Toegang tot webarchieven nieuwsmedia
Docenten primair en voortgezet onderwijs kunnen voor een periode van twee weken titels aanvragen die zijn aang...

lees meer over lesuitgave

Alles over de krant

Alles over de krant
Dit spreekbeurtenboekje laat de weg zien die een nieuwsgebeurtenis aflegt tot en met het moment dat het als ni...

lees meer over lesuitgave

Maak je eigen... Dierenkrant

Maak je eigen... Dierenkrant
Het tweede werkkrantje in de reeks Maak je eigen krant staat in het teken van dieren, het favoriete onderwerp ...

lees meer over lesuitgave

Maak je eigen... Kinderkrant

Maak je eigen... Kinderkrant
Kinderen staan wel vaak in de krant, maar zelden hebben ze er zelf in geschreven. Met Kinderen in de Krant kun...

lees meer over lesuitgave

Werkkrant - Speurtocht door de krant

Werkkrant - Speurtocht door de krant
Kranten bieden een schat aan informatie. De opdrachten in deze werkkrant vormen een speurtocht naar deze schat...

lees meer over lesuitgave

Een speciale krant (voor het SBO)

Een speciale krant (voor het SBO)
Een speelse en laagdrempelige ontmoeting met de krant. Leerlingen krijgen de opdracht om in de echte krant kni...

lees meer over lesuitgave

Leespaspoort

Leespaspoort
Een eigen leespaspoort maakt de leerlingen wegwijs in de wereld van het kranten lezen en krantennieuws. De opd...

lees meer over lesuitgave

Scholierenpeiling

Scholierenpeiling
Aan het eind van het kalenderjaar wordt een lijst met nieuwspersonen en nieuwsfeiten voorgelegd aan de deelnem...

lees meer over lesuitgave

Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs

Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs

Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum Primair Onderwijs

Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum Primair Onderwijs