Aansluiting bij eindtermen (VO)

Het gebruik van nieuwsmedia in de les draagt bij aan taal- en informatievaardigheden, burgerschap en ‘mediawijsheid’. (Online) kranten kunnen gebruikt worden als informatiebron, maar ook als oefenmateriaal voor uiteenlopende vaardigheden.

In onderstaand overzicht staan de verschillende kerndoelen en domeinen waarbij nieuwsmedia kunne worden ingezet als lesmateriaal, met verwijzingen naar eventuele opdrachten.

Onderbouw Nederlands

Uitdrukkingsvaardigheid en correct taalgebruik:Schrijfvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Woordenschat
Lezen en luisteren: Leesvaardigheid
Omgaan met informatiebronnen: Informatievaardigheden
Planmatig werken met taal: Tekstdoelen, Tekstsoorten

Onderbouw Mens en Maatschappij

Meningvorming
Onderzoek leren doen
Cultuurverschillen in Nederland
Politiek
Arm en rijk
Oorlog en vrede
Mensenrechten 

Tweede Fase Nederlands

Leesvaardigheid
Relevante informatie verzamelen en verwerken
Schrijfvaardigheid
Argumentatieve vaardigheden, oriëntatie op studie en beroep
Literatuur

Tweede Fase Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen

Vaardigheden
Parlementaire democratie
Pluriforme samenleving.
Massamedia
Politieke besluitvorming, Mens en werk, Criminaliteit en rechtsstaat, Milieu en beleid
Ontwikkelingssamenwerking

vmbo bovenbouw

Oriëntatie op leren en werken, Basisvaardigheden

vmbo bovenbouw Nederlands

Leesvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
Schrijven op basis van documentatie

vmbo bovenbouw Maatschappijleer

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer
Cultuur en Socialisatie
Sociale verschillen, Macht en Zeggenschap
Beeldvorming

Economie en Staatsinrichting 

Economie
Staatsinrichting