De Digitale Nieuwscollage

In 2011 hebben Nieuws in de klas en het Creative Learning Lab van Waag Society een creatief en vernieuwend leerarrangement ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs: De Digitale Nieuwscollage. De Digitale Nieuwscollage stimuleert leerlingen om actief de actualiteit te bespreken en te verwerken in lessen Nederlands. Zij lezen én bewerken nieuwsitems van uiteenlopende nieuwsmedia die zij uiteindelijk zelf naar het digibord sturen voor klassikale bespreking. Door teksten en beelden te markeren en annoteren, het onderscheid tussen feiten en meningen te bespreken en de betrouwbaarheid van bronnen te bediscussiëren, combineren zij tekstanalyse met een actieve bespreking van hoe nieuwsmedia te werk gaan in hun berichtgeving. De Digitale Nieuwscollage verbindt taalvaardigheid aan mediawijs burgerschap.
In 2011 is een pilotproject succesvol afgerond; wanneer De Digitale Nieuwscollage beschikbaar is voor het voortgezet onderwijs zal via de website bekend gemaakt worden.
Voor achtergrondinformatie over De Digitale Nieuwscollage, zie hieronder.

De Digitale Nieuwscollage

Nieuwsbedrijven willen graag dat jonge burgers – nu en in de toekomst - nieuwsmedia leren gebruiken als relevante maatschappelijke informatiebronnen.
Docenten willen graag de actualiteit bij hun onderwijs betrekken. Zij willen hun lesstof verrijken en relateren aan de werkelijkheid buiten school.
Leerlingen zijn gemotiveerder wanneer innovatieve technologie op een betekenisvolle en activerende manier wordt toegepast.


Innovatief leerarrangement

Nieuws in de klas heeft daarom samen met het Creative Learning Lab van Waag Society een leerarrangement ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs dat voorziet in de behoefte van deze drie groepen: De Digitale Nieuwscollage. In kennismodules verdiepen leerlingen zich in journalistieke principes en leren zij kritisch te reflecteren op nieuwsmedia-inhouden – van zowel anderen als henzelf. De leerlingen verzamelen actuele verhalen met behulp van mobiele locatiegebaseerde technologie en verrijken dit vervolgens met behulp van een multitouch toepassing door daar zelf nog teksten en foto´s bij te maken. Zo maken zij hun eigen nieuwscollage op basis van de content van nieuwsmedia en hun eigen producties. Door zelf actief het nieuws aan te raken, ontdekken de leerlingen dat het nieuws ook hen raakt.

Het leerarrangement bestaat uit:

  • een softwarelicentie voor De Digitale Nieuwscollage app met een directe koppeling naar het digibord
  • een contentlicentie voor het gebruik van de content van de titels die zijn aangesloten bij Nieuws in de klas
  • lesmateriaal dat bestaat uit een docentenhandleiding, een lessenreeks Nederlands voor de onderbouw en een lessenreeks Nederlands voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

Een prototype van het leerarrangement is tijdens een pilotproject getest op verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs. Op basis van bevindingen uit de pilot is een definitieve versie ontwikkeld, die komend schooljaar beschikbaar komt.
Het pilotproject was mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Pers en SNS REAAL Fonds.

IPON Mediawijzer.net Award 2012 voor De Digitale Nieuwscollage

De Digitale Nieuwscollage is gericht op het analyseren, bewerken en bespreken van (geschreven en beeldende) nieuwsteksten over maatschappelijke onderwerpen.
Met behulp van De Digitale Nieuwscollage kunnen docenten innovatieve technologie en journalistieke inhouden op een betekenisvolle manier inzetten in het onderwijs. Door de inzet van iPads kunnen leerlingen snel en eenvoudig werken met actuele bronnen. Zij combineren tekstanalyse met een actieve bespreking van hoe nieuwsmedia te werk gaan in hun berichtgeving. Zo verbindt De Digitale Nieuwscollage taalvaardigheid aan mediawijs burgerschap.

Het leerarrangement ontving op 28 maart 2012 de IPON Mediawijzer.net Award 2012. Uit de vele inzendingen koos de jury uiteindelijk voor De Digitale Nieuwscollage, “(...) omdat het met behulp van nieuwe technologieën jongeren op positieve wijze laat ervaren wat nieuwsmedia hen te bieden hebben."
Zie ook het volledige persbericht >

Over de organisaties

De Digitale Nieuwscollage is een project van Nieuws in de klas en het Creative Learning Lab van Waag Society. Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. De stichting zet nieuwsmedia – op papier en digitaal – in als lesinstrument ter bevordering van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
Het Creative Learning Lab is onderdeel van Waag Society. Creative Learning Lab van Waag Society onderzoekt samen met (internationale) domeinexperts de mogelijkheden van nieuwe technologie en combineert deze tot creatieve en innovatieve onderwijstoepassingen en –aanbod.
Meer informatie over Nieuws in de klas >
Meer informatie over Creative Learning Lab van Waag Society >

 

Meer informatie

Bevindingen van docenten en leerlingen die deelnamen aan het pilotproject >
Toepassing van De Digitale Nieuwscollage in uw les >