De Digitale Nieuwscollage in de praktijk

Leerling met De Digitale NieuwscollageDe huidige eerste versie van De Digitale Nieuwscollage is gericht op het schoolvak Nederlands. Daar is voor gekozen omdat het actief, kritisch en bewust kunnen omgaan met media (mediawijsheid) begint bij een goede taalbeheersing.
Leerlingen maken met behulp van iPads opdrachten, presentaties en nieuwscollages over teksten uit zowel papieren als digitale nieuwsmedia. Ze leren de journalistieke functies, de opbouw, inhoud en rubrieken van (papieren en digitale) nieuwsmedia kennen.

De activerende werkvormen die in het leerarrangement worden gehanteerd, sluiten aan bij de terminologie en opdrachten die gebruikt worden in het curriculum Nederlands. Zo wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld tekstdoelen, tekstsoorten, tekstverbanden en signaalwoorden. Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan het onderscheid tussen feiten en meningen. In de onderbouw wordt toegewerkt naar het schrijven van een informatieve tekst (een nieuwsbericht) en in de bovenbouw ligt de nadruk meer op de opbouw van een argumentatie en het schrijven van een betoog (een opiniestuk).
De Digitale Nieuwscollage biedt dus de mogelijkheid de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen te trainen met actuele en voor de leerling betekenisvolle content. In een later stadium worden van het leerarrangement ook versies ontwikkeld voor andere schoolvakken.

Werken met De Digitale Nieuwscollage?

In 2011 hebben Nieuws in de klas en het Creative Learning Lab van Waag Society een pilotproject uitgevoerd om een prototype van het leerarrangement te testen. Op basis van de bevindingen van docenten en leerlingen zien de projectpartners aanleiding om het leerarrangement ook beschikbaar te stellen voor het onderwijs. Daarvoor worden momenteel voorbereidingen getroffen. Naar verwachting zal De Digitale Nieuwscollage vanaf september 2012 beschikbaar zijn.

Het product zal bestaan uit:

  • een softwarelicentie voor De Digitale Nieuwscollage app met een directe koppeling naar het digibord
  • een contentlicentie voor het gebruik van de content van de aangesloten nieuwsbedrijven
  • het bijbehorende lesmateriaal voor het schoolvak Nederlands: een docentenhandleiding, een lessenreeks voor de onderbouw en een lessenreeks voor de bovenbouw

Wilt u weten hoe u De Digitale Nieuwscollage op uw school kunt gebruiken? Neem contact op met Chris van Hall, projectleider onderwijs: c.vanhall@nieuwsindeklas.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.