Zelf een krant maken?

images_279.jpgKranten lezen is belangrijk, zelf kranten maken is leuk!
Nieuws in de klas heeft een online tool ontwikkeld waarmee u uw leerlingen zelf een krant kunt laten maken: www.krantenmaken.nl

Combineer Kranten maken maken met de Bezorgdienst voor leerlingen van Nieuws in de klas: u laat uw leerlingen eerst twee weken lang kranten lezen, zodat zij zien hoe nieuwsberichten zijn opgebouwd. Daarna kunnen ze zelf aan de slag.

Doel van de tool

Voor Nieuws in de klas is het een bewuste keuze om leerlingen zelf te laten ervaren hoe het is om een nieuwsproductie te maken. De nieuwsvolger is niet langer een passieve ontvanger van informatie die door anderen (de media) wordt verspreid. De (jonge) burger van nu is een actieve deelnemer in het proces van informatie-uitwisseling.

Maar: dat jonge mensen al actief zijn in het zelf produceren en verspreiden van informatie, betekent nog niet dat ze ook weten wat er allemaal bij komt kijken om anderen van degelijke en betrouwbare informatie te voorzien - of wat de consequenties daarvan kunnen zijn. De tool is dan ook bedoeld om leerlingen bewust te maken van de keuzes die ze daarbij moeten maken: over welk nieuws waarom belangrijk is, hoe je een bericht opstelt, of je feiten of meningen overbrengt, enzovoort. Heel praktisch leren ze daarbij te werken volgens een vast stramien. Net als 'echte' krantenmakers moeten ze rekening houden met de lengte van koppen en artikelen, het formaat en de kwaliteit van afbeeldingen en de verdeling van de artikelen over voor- en vervolgpagina's.


N.B. Vooralsnog is de tool afgestemd op het voortgezet onderwijs. In een later stadium hopen we de tool ook geschikt te maken voor het primair onderwijs.