De Jaarlijkse Scholierenpeiling

Aan het begin van ieder jaar inventariseert Nieuws in de klas aan de hand van de berichtgeving welke personen en gebeurtenissen het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws waren. Nieuws in de klas maakt drie jaaroverzichten: één van nieuwsgebeurtenissen, één van nieuwswoorden en één van nieuwspersonen. Deze overzichten zijn voorgelegd aan alle docenten die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de diensten van Nieuws in de klas.

De klassen bespreken de nominaties voor de belangrijkste nieuwsgebeurtenis, de nieuwspersoon en het nieuwswoord en stellen hun eigen top-3 samen. Op basis van alle inzendingen, stelt Nieuws in de klas in alle drie de categorieën de landelijke top-3 samen. De uitslag over de peiling van 2014 wordt bekend gemaakt in februari 2015. Het persbericht van de uitslag van 2013 staat hieronder.

Achtergrond en doelstelling

Nieuws in de klas organiseert de Scholierenpeiling ieder jaar in het onderwijs. Doel van de Scholierenpeiling is om discussie in de klas te bevorderen over zowel de actualiteit als de berichtgeving daarover. De keuze voor de nieuwsgebeurtenis, de nieuwspersoon en het nieuwswoord van het jaar hangt voor een groot deel af van de media-aandacht die de onderwerpen hebben gekregen. De leerlingen worden dan ook uitgedaagd na te denken - en met elkaar in gesprek te gaan - over de impact van nieuwsmedia.

Wilt u ook meedoen aan de volgende Scholierenpeiling?

Als u gebruikmaakt van de Nieuwsservice in 2014, ontvangt u begin januari 2015 de overzichten per e-mail.

Wilt u elke dag Nieuws in de klas, bestel dan verschillende nieuwsmedia gespreid over het jaar met de Nieuwsservice.

Uitslag Scholierenpeiling 2013

PERSBERICHT// Scholieren kiezen ‘Discussie over Zwarte Piet’ tot hét nieuws van 2013

Amsterdam, 30 januari 2014 – De uitkomst van de Jaarlijkse Scholierenpeiling van Nieuws in de klas is bekend. ‘Discussie over Zwarte Piet’ is door scholieren verkozen tot nieuwsgebeurtenis van 2013. ‘Selfie’ bestempelden zij als nieuwswoord van het jaar. Belangrijkste nieuwspersoon van 2013 is volgens de leerlingen Nelson Mandela. Bijna 1600 leerlingen uit heel Nederland hebben deelgenomen aan de peiling.

Nieuws in de klas stelde een jaaroverzicht op van 30 gebeurtenissen, 30 persoonlijkheden en 30 nieuwswoorden die in 2013 veelvuldig in het nieuws waren. Dit overzicht is verspreid onder alle docenten uit het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) die in het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de diensten van Nieuws in de klas. Zij stelden met hun leerlingen in de drie categorieën klassikaal een top-3 samen. Op basis van alle inzendingen stelde Nieuws in de klas vervolgens de landelijke einduitslag vast.
Lees het volledige persbericht.