Educatief aanbod

Welkom bij Nieuws in de klas. Waarschijnlijk komt u op deze pagina vanuit een advertentie van Nieuws in de klas, de informatiefolder of via een onderwijssite.

Nieuwsmedia zijn prachtige bronnen voor het onderwijs. Wij helpen u een brug te slaan tussen de lesstof en de werkelijkheid buiten school. Wilt u de actualiteit verwerken in uw lessen? Door de Nieuwsservice en onze lessuggesties te gebruiken, kunt u actuele berichtgeving combineren met uw lesmethode. En u werkt met uw leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Bent u leerkracht in het primair onderwijs of leraar in het voortgezet onderwijs? Voor het overzicht van het lesmateriaal, maak hieronder uw keuze.

Lesmateriaal primair onderwijs  Lesmateriaal voortgezet onderwijs

Wilt u meteen kosteloos dag- en weekbladen aanvragen met de Nieuwsservice?
Ga naar Bestel Direct

Campagne "De nieuwsmedia. Hoofdzaak voor docenten."

In verschillende onderwijsvakbladen is een advertentiecampagne van Nieuws in de klas verschenen. Deze campagne is een vervolg op de bewustwordingscampagne van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, "De nieuwsmedia, je hoofdsponsor". In de bewustwordingscampagne ligt de nadruk op de waarde van het nieuws. Nieuwsmedia zijn onze hoofdsponsors: ze zetten ons aan het denken en helpen ons verbanden te leggen tussen ons dagelijks leven en de wereld om ons heen.

Met de campagne wil Nieuws in de klas docenten stimuleren hun lessen te verrijken met behulp van nieuwsmedia. Zij kunnen zo een brug slaan tussen de lesstof en de werkelijkheid buiten school.
De slogan van de advertenties in de onderwijsbladen luidt:  “Leerlingen die het nieuws volgen, presteren beter”. Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen lessen meer waarderen als daarin gewerkt wordt met de actualiteit. Leerlingen die het nieuws volgen, plaatsen de lesstof in een bredere context en begrijpen daardoor beter waarom ze leren wat ze leren. Leerlingen die het nieuws volgen, komen verder. Door in het onderwijs te werken met nieuwsmedia, leren zij hoe zij als actieve burger kunnen participeren in de samenleving. Daarom moedigt Nieuws in de klas juist docenten aan om tijd te maken voor de actualiteit.

De advertentie is in het najaar eerst in onderwijsvakbladen verschenen. Daarna volgen advertenties in de dag- en weekbladen en nieuwssites die bij Nieuws in de klas zijn aangesloten (met als slogan: "Soms vind je het beste lesmateriaal gewoon in het nieuws"). Voor een overzicht van de aangesloten nieuwstitels, zie www.nieuwsmediaportal.nl.

 

Uiting onderwijsvakbladen                                           Banner onderwijssites

Advertentie_voor_onderwijsvakbladen.jpg     Campagne_Banner_Nieuwsindeklas_180x150_loop.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Klik op de afbeelding om uiting volledig te kunnen lezen)

Uiting nieuwsmedia 

Advertentie_voor_onderwijsvakbladen.jpg                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner op nieuwssites (in dit geval voor de titel Het Parool)

Advertentie_voor_onderwijsvakbladen.jpg