Onze diensten

De Nieuwsservice is een kosteloos abonnement op nieuwsmedia. Docenten en leerlingen kunnen kosteloos het nieuws van nieuwstitels op papier of digitaal gebruiken in de les. Digitaal wordt vier weken per nieuwstitel toegang geboden, op papier is dit twee weken. Nieuwstitels kunnen gelijktijdig of gespreid geleverd worden. Docenten kunnen het hele jaar het nieuws gebruiken in de les.

De Nieuwsservice bestaat uit:

Nieuws in de klas biedt naast de Nieuwsservice lesmaterialenworkshops en informatie over leerdoelen aan.

Handleiding Nieuwsservice

Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen.

In de handleidingen staan handvatten en lessuggesties voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma.

Nieuwsbrief