Voorwaarden Nieuwsservice Digitaal

Het gebruik van de Nieuwsservice Digitaal is kosteloos, maar er gelden wel voorwaarden voor het gebruik.

Voor het onderwijs

 • De Nieuwsservice Digitaal is beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Ook het mbo en lerarenopleidingen mogen gebruik maken van de Nieuwsservice.
 • Er dient actief met het nieuws gewerkt te worden in de les.
 • De diensten kunnen aangevraagd worden door docenten, mediathecarissen, administratief medewerkers en schoolleiders.
 • Alleen aanvragen met volledige contactgegevens (van de docent/intermediair en de school) worden in behandeling genomen.
 • Een geldige BRIN-code van de school is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om accountinformatie door te geven aan derden waarvoor deze niet bedoeld zijn.
 • Nieuws in de klas behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren en accounts in te trekken.

Maximaal één keer per half jaar dezelfde nieuwstitel

 • Elke docent mag maximaal één keer per half jaar dezelfde nieuwstitel aanvragen. Het is niet mogelijk om binnen een half jaar twee keer dezelfde nieuwstitel op hetzelfde account aan te vragen.
 • U kunt meerdere nieuwstitels gelijktijdig gebruiken of de titels spreiden over het schooljaar door losse coupons per nieuwstitel aan te vragen.

Voorwaarden voor gebruik van directe toegang

 • Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, worden uw contactgegevens doorgegeven aan de klantenservices van de betreffende nieuwstitels. Dat is nodig voor het verwerken van uw aanvraag.
 • Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt. De nieuwsbedrijven nemen alleen contact met u op voor evaluatie- of wervingsdoeleinden als u daar expliciet toestemming voor heeft verleend.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

 • Nieuws in de klas heeft nadrukkelijk geen marketingdoelstelling; de stichting bevordert het gebruik van nieuwsmedia in het algemeen en verzorgt geen promotie voor de afzonderlijke nieuwsmedia.
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Bestel direct

Nieuwsbrief