Nieuwsservice voor het onderwijsNieuwsmediabalk-websites-januari-2014-130x130_2.gif

Nieuws in de klas zet nieuwsmedia in als lesinstrument voor taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Hiertoe coördineert Nieuws in de klas de Nieuwsservice. 
De Nieuwsservice wordt mogelijk gemaakt door de nieuwsbedrijven die zijn aangesloten bij brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia.
Zij stellen hun titels kosteloos beschikbaar aan het onderwijs.

Maak uw keuze in het menu links en lees de voorwaarden of ga naar bestel direct 

 
Handleiding Nieuwsservice

Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen. Nieuws in de klas heeft handleidingen ontwikkeld die u concrete handvatten geven en lessuggesties voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma.

Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs
en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/po/handleiding
Handleiding Nieuwsservice Voortgezet Onderwijs
en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/vo/handleiding