Nieuwstool

Zelf een krant maken is leuk en leerzaam. Leerlingen maken met de Nieuwstool gratis hun eigen nieuwsproductie – inclusief tekst, foto’s en video’s.

De Nieuwstool is online gereedschap waarmee leerlingen zelf nieuws maken en publiceren. De Nieuwstool is gratis beschikbaar.

Zelf een krant maken met de Nieuwstool: online of op papier

De Nieuwstool is de opvolger van het vroegere krantenmaken.nl. Het grootste verschil is dat met de Nieuwstool ook digitale nieuwsproducties kunnen worden gemaakt. Leerlingen kunnen alleen zelf krantenartikelen maken en printen, maar ze kunnen ook een volledige nieuwssite maken.

Doordat de leerlingen zelf nieuws maken, raken ze meer betrokken bij de omgeving. Ook leren zij:

  • hoe nieuws tot stand komt
  • welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet
  • schrijven voor een groot publiek

Over de journalistiek: lespakket NieuwsMakers

De tool maakt onderdeel uit van het online lespakket NieuwsMakers. NieuwsMakers is geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Met het lespakket:

  • leren leerlingen nieuwsuitingen te analyseren
  • leren leerlingen kritisch naar nieuwsmedia te kijken
  • krijgen ze meer vat op de betrouwbaarheid van bronnen
  • ervaren ze hoe het is om nieuws te maken
  • worden ze zich bewust van de verantwoordelijkheid van de journalistiek om mensen te informeren
  • werken leerlingen aan hun taalvaardigheidmediawijsheid en burgerschap

Nieuwsbrief