Docentenhandleiding

Met nieuwsmedia verrijkt u de lessen op een eenvoudige manier met de actualiteit. De Handleiding Nieuwsservice geeft u hier concrete handvatten voor.

Voor de algemene ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij het nieuws volgen. Maar dat is voor hen niet altijd makkelijk. Met de Nieuwsservice leren zij werken met authentieke en relevante bronnen.

Het bespreken van de actualiteit:

  • verhoogt de betrokkenheid van leerlingen
  • werkt motiverend
  • en sluit aan op contextrijk en betekenisvol onderwijs

Handleiding: concrete handvatten en lessuggesties

Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit, omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen.

De handleiding Nieuwsservice geeft u daarom concrete handvatten en lessuggesties om nieuwsmedia in uw les te integreren. In de bijlage Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum vindt u een toelichting hoe u nieuwsmedia kunt koppelen aan de kerndoelen.

Nieuwsbrief