Organisatie

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

Nieuws in de klas stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws online, in beeld, geluid en op papier te volgen en te interpreteren. Wij helpen docenten om nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken met de Nieuwsservicelesmaterialen en kennisuitwisseling.

Het team bestaat uit een communicatie- en administratiemedewerker en een manager.

Afstemming met onderwijs en nieuwsmedia

De ontwikkeling van educatieve diensten wordt afgestemd met docenten uit het primair en voortgezet onderwijs, die zijn vertegenwoordigd in de Referentiegroep Onderwijs.

Voor de realisatie van de Nieuwsservice werkt Nieuws in de klas nauw samen met de nieuwsbedrijven, die zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep Nieuwsservice.

Internationale erkenning

Nieuws in de klas heeft het predicaat ‘WAN-IFRA Center of Youth Engagement Excellence’ ontvangen vanwege het innovatieve programma dat er voor zorgt dat jongeren actief kennismaken met het nieuws.

Nieuws in de klas heeft zitting in de Young Reader Committee van de WAN-IFRA. Een commissie die uitwisseling van kennis en praktijkvoorbeelden stimuleert over nieuws en jongeren.

Nieuwsbrief