Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website: www.nieuwsindeklas.nl. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit. Echter op het moment dat u inlogt, beschikken wij ook over uw identiteit.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van advertising cookies. Wel gebruiken we functionele cookies bij het inloggen.
Ook gebruiken we analytische cookies. Met Google Analytics houden we onder andere het aantal bezoekers bij, de pagina’s die mensen bij ons bezoeken en de volgorde daarvan, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.

De statistieken die dit opleveren helpen ons de website beter te laten aansluiten op de wensen en het zoekgedrag van bezoekers.
Wie de individuele bezoeker is, is voor Nieuws in de klas daarom niet relevant; de resultaten worden dan ook uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Op deze website worden geen advertenties getoond en ‘advertentiecookies’ worden op deze site niet geplaatst. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit bestanden van Nieuws in de klas te laten verwijderen.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+. Hierbij worden cookies gebruikt van deze sociale netwerken.

Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ voor een uitleg over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Nieuws in de klas aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Nieuws in de klas of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Nieuws in de klas.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Nieuws in de klas.

Beeldmateriaal

De webredactie heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich in verbinding stellen met Chris van Hall.

Deze website heeft een non-commercieel karakter.

Nieuwsbrief