Nieuwsmedia in het basisonderwijs

images_262.jpgLeerkrachten in het basisonderwijs maken dankbaar gebruik van nieuwsmedia. Nieuwsmedia zijn rijke bronnen en kunnen heel laagdrempelig gebruikt worden voor taalonderwijs, mediawijsheid en wereldoriëntatie. Door de actualiteit te gebruiken in uw onderwijs, geeft u meer context aan de omgeving van de leerlingen en worden lessen betekenisvoller. Bovendien kunt u uw leerlingen laten werken aan hun woordenschat en oefenen met begrijpend leen.

U kunt papieren dagbladen aanvragen via de Bezorgdienst van Nieuws in de klas.
Naast de papieren kranten bieden alle dagbladen uitgebreide online diensten aan. Het allerlaatste nieuws is er te vinden en veel nieuwswebsites hebben dossiers waar de leerlingen informatie kunnen vinden voor spreekbeurten of digiknipsels. Via de Nieuwsmediaportal is een overzicht te vinden van de online kranten.

Wel zijn nieuwsteksten voor jongere leerlingen vaak ingewikkeld. Daarom gebruiken leerkrachten graag de lesmaterialen van Nieuws in de klas als ondersteuning bij de bespreking van de krant. De krant en de lesmaterialen worden gebruikt vanaf groep 5 (soms al eerder). Voor de verschillende niveaus zijn verschillende lesmaterialen beschikbaar. U kunt kiezen uit lesopdrachten en verwerkingsmaterialen.

Voorbeeld van nieuws in de les

De video van Leraar24 hieronder laat zien hoe leerkracht Dick van Buuren (Groep 8) nieuwsmedia  in zijn klas op de Nutsschool Morgenstond in Den Haag gebruikt. Deze reportage laat goed zien hoe leerkrachten nieuwsmedia in hun les kunnen inpassen om aandacht te besteden aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Voor meer gebruiksmogelijkheden, zie het overzicht van lesmaterialen in het linkermenu.