Achtergrond bij de Scholierenpeiling

Nieuws in de klas organiseerde de Scholierenpeiling tot 2015. Nieuws in de klas heeft moeten besluiten de Scholierenpeiling niet langer te organiseren. Doel van de Scholierenpeiling was om discussie in de klas te bevorderen over zowel de actualiteit, als de berichtgeving daarover.

De keuze voor de nieuwsgebeurtenis, de nieuwspersoon en het nieuwswoord van het jaar hangt voor een groot deel af van de media-aandacht die de onderwerpen hebben gekregen. De leerlingen worden met de Scholierenpeiling dan ook uitgedaagd om na te denken – en met elkaar in gesprek te gaan – over de impact van nieuwsmedia.

Achtergrond en doelstelling

Aan het begin van het jaar inventariseert Nieuws in de klas aan de hand van de berichtgeving welke personen en gebeurtenissen het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws waren en maakt drie jaaroverzichten: één van nieuwsgebeurtenissen, één van nieuwswoorden en één van nieuwspersonen.

Deze overzichten worden begin januari voorgelegd aan alle docenten die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de diensten van Nieuws in de klas.

De klassen bespreken de nominaties voor de belangrijkste nieuwsgebeurtenis, de nieuwspersoon en het nieuwswoord en stellen hun eigen top 3 samen.
Nieuws in de klas stelt op basis van alle inzendingen in alle drie de categorieën de landelijke top 3 samen.

Praktijkvoorbeeld

Docent Jan Weijters van Stedelijk College Eindhoven gebruikte de Scholierenpeiling tijdens zijn les en besprak met zijn leerlingen de verschillende nieuwsgebeurtenissen, nieuwswoorden en nieuwspersonen.

Nieuwsbrief