Actuele opdracht: geschiedenis van de vakantie

Deze actuele opdracht over de geschiedenis is direct in te zetten voor leerlingen.

Iedere zomer trekken we er in grote aantallen op uit, dit jaar wat meer binnen Nederland. Het massatoerisme is nog niet zo oud, maar vakantie vieren heeft al een lange geschiedenis. Lees er meer over in het artikel: Kleine geschiedenis van de vakantie.

Woordenschat
▢ de inboedel
▢ gegoede
▢ de cao
▢ de pionier
▢ welgestelde
▢ de middenklasse
▢ floreren
▢ de emancipatie

Leerdoel
▢ Ik kan de eerste vormen en de latere ontwikkeling van vakantie beschrijven.

Opdrachten

A Infographic
Maak een infographic over de geschiedenis van de vakantie. Let goed op de verhouding van tekst en beeld.

B Eén minuut paper
Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet over de geschiedenis van de vakantie. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst.

C Toets
Maak een toets van 10 á 15 vragen over de geschiedenis van de vakantie. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp en vragen noteren. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen een deel van de opdrachten ook maken aan de hand van die artikelen.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt door MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Nieuwsbrief