Advies onderwijs 2032 sluit aan op speerpunten Nieuws in de klas

In het eindadvies van Platform Onderwijs2032 nemen Nederlands, mediawijsheid en burgerschap een belangrijke plaats in. Daarnaast is er veel aandacht voor betekenisvol onderwijs en de koppeling van de lesstof met de wereld buiten school.

“Leerlingen geven aan dat ze willen weten waaróm ze iets leren. Ze hebben behoefte aan reflectie op de actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen in de wereld.” De speerpunten van Nieuws in de klas sluiten hiermee goed aan op de leergebieden in het advies.

Werken met nieuws motiveert

Door nieuws en actualiteit in het onderwijs te gebruiken wordt gewerkt aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Het lezen, luisteren of bekijken van nieuws met leerlingen verhoogt de algemene ontwikkeling, de woordenschat en het begrip van (talige) nieuwsmedia. Maar het werkt ook andersom: je moet een zekere taalvaardigheid hebben om media te kunnen volgen, wat essentieel is om in een gemedialiseerde maatschappij te kunnen functioneren. Het oefenen met authentieke bronnen uit het nieuws is direct effectief. Burgerschaps- en mediawijsheidsonderwijs kan eenvoudigweg niet zonder actuele maatschappelijke bronnen zoals nieuwsmedia.

Het koppelen van nieuws aan leerdoelen motiveert leerlingen, omdat het de relevantie van de lesstof laat zien. Het maakt de lesstof concreet en geeft betekenis. Leerlingen vinden het toepassen van nieuws in de les leuk, omdat het écht is en nu speelt. Het haalt de wereld buiten school de klassen in.

Onderwijs van de toekomst

Het Platform Onderwijs2032 heeft, in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs, een advies opgesteld over de inhoud van het primair en voortgezet onderwijs. Het doel was om in samenspraak met leerlingen, leraren, bestuurders en het bedrijfsleven tot een overzicht te komen van kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben wanneer ze in 2032 aan hun werkende leven beginnen.

Dit advies is een eerste stap naar de herziening van het huidige curriculum waarin 21e eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en burgerschap een grotere rol zullen krijgen.

Nieuwsbrief