Bepaal het belangrijkste nieuws

Een populaire lessuggestie in de laatste week voor de kerstvakantie is Bepaal het belangrijkste nieuws.

De lessuggestie Bepaal het belangrijkste nieuws biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de actualiteit van het afgelopen jaar.  Welk nieuws heeft indruk gemaakt?  Welke nieuwsonderwerpen heeft iedereen gelezen? Zijn er nog nieuwsonderwerpen die aan de aandacht ontsnapt zijn? Leerlingen maken hun eigen top 5 van het nieuws. Uiteindelijk bepaalt de klas een gezamenlijke top 10 van het nieuws.

Vraag nu de Nieuwsservice Digitaal aan of kijk op de overzichtspagina van alle aangesloten Nieuwstitels.

Nieuwsbrief