Betekenisvol taalonderwijs op zomerschool

Ieder jaar maken meerdere zomerscholen gebruik van de Nieuwsservice, waarmee landelijke en regionale nieuwsmedia kosteloos op het zomerschool- of thuisadres worden bezorgd.

Docenten bespreken actualiteit en lezen het nieuws met leerlingen om de taalvaardigheid en algemene ontwikkeling van de leerlingen te verbeteren. Door een koppeling te maken tussen de schoolse omgeving en de maatschappij buiten school worden de lessen betekenisvoller.

Lessuggesties
In de handleidingen voor po en vo vindt u concrete handvatten en lessuggesties om nieuwsmedia in uw les te verwerken. Hierin wordt tevens toegelicht hoe u nieuwsmedia kunt koppelen aan de kerndoelen en eindtermen. Een andere manier om leerlingen met het nieuws te laten werken, is door ze zelf een nieuwsproductie te laten maken via de Nieuwstool. Of laat u inspireren door het praktijkvoorbeeld van BSA Zaanstad, waar leerlingen intensief werken aan begrijpend lezen met behulp van de actualiteit.

Nieuwsservice aanvragen
Wilt u kosteloos dag- en weekbladen ontvangen? Via onze website selecteert u de gewenste nieuwsmedia en geeft u aan in welke periode u deze wilt ontvangen. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar Bestel Direct
2. Kies voor de Bezorgdienst voor docenten*
3. Maak een account aan
4. Keuze nieuwstitels: geef aan welke dag- en weekbladen u op welk adres en in welke periode wilt ontvangen
5. Bevestig uw bestelling

* Zie ook de voorwaarden voor de Bezorgdienst voor docenten

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u feedback geven op de handleidingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@nieuwsindeklas.nl.

 

Over Nieuws in de klas

Nieuws in de klas helpt docenten nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Docenten en leerkrachten maken dankbaar gebruik van nieuwsmedia. Nieuwsmedia zijn rijke bronnen en kunnen heel laagdrempelig gebruikt worden in het onderwijs. Door de actualiteit te gebruiken in uw onderwijs verrijkt u uw onderwijs en worden lessen betekenisvoller. Bovendien verbeteren leerlingen hun woordenschat, oefenen ze met begrijpend lezen en werken ze aan hun algemene ontwikkeling.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief