Brussel verklaring: Mediageletterdheid voor iedereen

Op 18 januari 2011 is de Brussels Declaration on Media Literacy vastgesteld. De verklaring is bedoeld als oproep aan Europese beleidsorganen voor een samenhangend beleid rondom mediageletterdheid en steun aan initiatieven die erop gericht zijn om de mediageletterdheid van Europese burgers te vergroten. Fifi Schwarz (directeur Stichting Krant in de Klas) is mede-opsteller van de verklaring.

Aanleiding
De verklaring is het resultaat van de inbreng van de 300 mediawijsheidprofessionals aan de conferentie ‘Media Literacy for all’ die plaatsvond op 2 en 3 december 2010. De conferentie werd door de Hoge Raad voor Opvoeding tot de Media van de Franse Gemeenschap van België (CSEM) georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Doel van de conferentie was om experts uit heel Europa samen te brengen om beleidsaanbevelingen te doen inzake ‘Mediageletterdheid voor iedereen’. Meer dan 300 deskundigen uit ruim 30 Europese landen namen aan de conferentie deel.

De verklaring
De tekst van de verklaring is opgesteld door acht experts, die de diverse workshops tijdens de conferentie begeleidden om de input van alle deelnemers te verzamelen en samen te brengen. De experts zijn afkomstig uit verschillende landen in Europa en uit verschillende disciplines die zijn gerelateerd aan mediageletterdheid.

Eén van de experts is Fifi Schwarz, directeur van Stichting Krant in de Klas en onderzoeker bij de School of Media van Hogeschool Windesheim. Zij legt uit waarom zij het belangrijk vindt om aan een dergelijke verklaring mee te werken: "Hoewel iedereen het belangrijk vindt om mediageletterdheid, in Nederland ook wel mediawijsheid genoemd, te bevorderen, is lang niet altijd duidelijk wat ermee wordt bedoeld – en wat nu de effecten zijn van de diverse initiatieven die er al zijn. Tijdens de conferentie werd eens te meer duidelijk hoe verschillend wordt gedacht over de doelen van media-opvoeding, en de maatregelen die nodig zijn om die doelen te halen. Dat komt ook omdat er verschillend gedacht wordt over wat nu precies wordt verstaan onder het begrip ‘de media’. De één heeft het over technologie, de ander over de afzenders van mediaboodschappen. Daarbij worden bovendien media vaak over één kam geschoren, terwijl media juist heel divers zijn. Door eerst die verscheidenheid te erkennen, is het mogelijk om beleidsaanbevelingen te doen die daarmee rekening houden." 

Het vaststellen van een gemeenschappelijke verklaring op basis van inbreng van deelnemers uit allerlei verschillende culturen en werkterreinen, is een ingewikkeld proces. Desondanks resulteerde de conferentie in een verklaring, waar alle deelnemers zich in konden herkennen. 
De definitieve tekst is op 18 januari 2011 tijdens een persconferentie in Brussel gepresenteerd. Sindsdien staat deze online en kunnen sympathisanten de verklaring ondertekenen.
Lees de volledige Nederlandse vertaling van de Brussels Declaration
  

 

Nieuwsbrief