Cartoons in het nieuws

Cartoons in het nieuws is een lespakket waarin beeldvorming en beeldende vorming wordt gecombineerd. Een artikel over dit lespakket is verschenen in het themanummer Verbeelding aan de macht van Kunstzone van november 2016.

In Kunstzone, tijdschrift over kunst en cultuur in het onderwijs, is een artikel verschenen over het lespakket Cartoons in het nieuws voor het Voortgezet Onderwijs. Het kijken en zelf maken van cartoons biedt mogelijkheden voor docenten Nederlands, docenten beeldende vorming en docenten burgerschap om nieuws te integreren in de lessen.

Humor in combinatie met beeld is een aansprekende manier om commentaar of kritiek te geven op actuele gebeurtenissen en maatschappelijke trends. Een cartoon is een kunstvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van satire. De interpretatie van cartoons is niet altijd eenduidig. Wat licht spottend bedoeld is door de cartoonist kan voor een ander bijtend overkomen. Sinds de bedreigingen en aanslagen op cartoonisten is de discussie over persvrijheid en zelfcensuur weer heviger geworden.

Cartoons in het nieuws biedt mogelijkheden voor betekenisvol onderwijs en kritische denkvaardigheden. De opdrachten stimuleren een open en onderzoekende houding bij leerlingen.

 

 

Nieuwsbrief