Bestellen van nieuwstitels

Nieuws in de klas is verheugd om aan te kondigen dat de vernieuwde bestelmodule van Nieuws in de klas op 29 april live gaat! Als onderdeel van de missie om nieuws en journalistiek inzichtelijk en relevant te maken voor docenten en leerlingen, biedt Nieuws in de klas gratis toegang tot vele private nieuwstitels, plus lesmateriaal en events.

Met de nieuwe bestelmodule kunnen docenten en leerlingen gebruikmaken van zowel de papieren als digitale edities van nieuwstitels, waardoor actueel nieuws gebruikt kan worden als lesmateriaal. Bovendien is er speciaal lesmateriaal dat mediawijsheid en kritisch denken bevordert, met als doel jongeren bewust te maken van het belang van journalistiek en hen de vaardigheden bij te brengen om nieuws kritisch te analyseren en te interpreteren.

Naar aanleiding van onderzoek onder docenten en om de vaste gebruikers van Nieuws in de klas te behouden, zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het bestellen van titels wordt gestroomlijnd met een maximum van 5 titels per bestelling, waarbij docenten kunnen kiezen tussen gedrukte en digitale edities.

Bovendien wordt de besteltermijn verlengd naar 4 weken, maximaal 2 keer per jaar, om docenten meer flexibiliteit te bieden. Tot slot wordt de bestelmogelijkheid voor leerlingen verwijderd omdat dit steeds problematischer bleek vanuit privacy en leveringskwesties.

Nieuws in de klas kijkt uit naar de lancering, waarbij we alles zullen doen om kinderziektes zo snel mogelijk op te lossen.

Nieuwsbrief