Nieuw lesmateriaal: Rampen

Journalisten worden vaak op pad gestuurd om het laatste nieuws te kunnen verslaan. Dit kunnen leuke gebeurtenissen zijn, maar in sommige gevallen gaat het ook om zwaardere onderwerpen zoals het verslaan van (natuur)rampen, soms zelfs met gevaar voor eigen veiligheid.

In deze nieuwste les staat het doen van verslaggeving van (natuur)rampen centraal.

Bekijk hier het lesmateriaal voor VO en PO

Nieuwsbrief