CITO-onderzoek: leerlingen die kranten lezen, presteren beter

Het lezen van kranten heeft een positief effect op de leerprestaties. Dat blijkt uit het peilingsonderzoek Balans Actief Burgerschap en Sociale integratie van CITO. 

In het kader van de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) heeft CITO onderzocht in hoeverre lesactiviteiten een rol spelen bij burgerschapsvorming en de effectiviteit daarvan.
Daarbij is ook gekeken naar activiteiten buiten school, zoals sociale contacten, media, deelname aan verenigingen, goede doelenacties etc.

Bij al deze kenmerken bleek nauwelijks een verband te bestaan met burgerschapskennis, behalve bij leerlingen die regelmatig het nieuws volgen in de krant. Leerlingen die kranten lezen, scoren hoger op de kennistoetsen.

Nieuwsbrief