Codename Future: Lespakket informatievaardigheden

Codename Future brengt in samenwerking met Nieuws in de klas de eerste module uit van het lespakket ‘Informatievaardigheden’. Met het lespakket ontwikkelen leerlingen uit het voortgezet onderwijs de vaardigheid hoe ze informatie kunnen opzoeken, vinden, interpreteren en verwerken. In de eerste module leren de leerlingen onder andere feiten en meningen scheiden en worden zich bewuster van het gebruik van bronmateriaal. Later dit jaar verschijnen verdiepende modules waarmee de leerlingen hun informatievaardigheden toepassen op nieuwsmedia. Daarbij werken zij met de Nieuwsservice van Nieuws in de klas (o.a. Bezorgdienst en Nieuwsmediaportal). Heeft u interesse in het pakket? Zie hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief