Congres Lezen Centraal; De geactualiseerde doorgaande leeslijn

Op woensdag 1 april vindt het congres Lezen Centraal plaats van Stichting Lezen. Nieuws in de klas brengt het kosteloze aanbod van nieuwstitels en de lesmaterialen onder de aandacht. Tijdens het congres staan onder andere de leesontwikkeling en de leesmotivatie centraal.

De doorgaande leeslijn

Het thema van het congres is het oneindige verhaal.  Tijdens het congres zal de geactualiseerde doorgaande leeslijn gepresenteerd worden die de leesontwikkeling beschrijft van 0-20 jaar. Daarbij krijgen met name leesmotivatie, leesopvoeding thuis en het lezen in een digitaal tijdperk aandacht.  Sinds het verschijnen van de doorgaande leeslijn in 2005 is er veel veranderd. Dit blijkt uit de toename van het gebruik van games en social media.

Dagvoorzitter Ӧzcan Akyol leidt het gesprek met de deelnemers. Leesbevordering staat of valt met een structurele aanpak. Nieuws in de klas sluit met haar producten en diensten aan op de doorgaande leeslijn. De nieuwe ontwikkelingen maken onderdeel uit van de leerdoelen van de lesmaterialen die aansluiten op de Nieuwsservice.

Diep lezen

Het diep lezen, het langer gestructureerd lezen, maakt plaats voor vluchtig lezen. Dat blijkt uit recent verschenen PISA-onderzoek. Zowel de leesvaardigheid als het leesplezier in Nederland zijn flink gedaald. Het aanbieden van betekenisvolle authentieke bronnen en nieuwsmedia met contextrijke teksten biedt een kans voor verbetering van de leesvaardigheid en verhoging van het leesplezier. Nieuws in de klas schreef hier eerder een artikel over.

De rol van digitalisering

De digitalisering is enerzijds een concurrent voor het lezen van papier. Anderzijds zijn er ook nieuwe mogelijkheden. Uit het rapport Leestijd blijkt een toename in het aandeel Nederlanders dat van beeldscherm leest. Dit geldt met name voor nieuwssites (p.114 Leestijd). Met de Nieuwsservice Digitaal biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos vier weken digitale toegang tot alle aangesloten nieuwstitels.

De Nieuwsservice en lesmaterialen

Nieuws in de klas maakt bij het kosteloze nieuwsaanbod lesmaterialen die geschikt zijn voor zowel het primair-  als het voortgezet onderwijs.

Aanmelden voor 25 maart

Het congres richt zich op een brede doelgroep van leraren, bibliothecarissen, medewerkers van kinderdagverblijven.

Nieuwsbrief