Congres Stichting Lezen: bijval voor lezen van nieuwsteksten

Een divers leesaanbod stimuleert tot lezen, en vergroot de geletterdheid – een voorwaarde voor deelname aan de maatschappij. Pleidooien voor het lezen van verschillende soorten teksten.

Tijdens het congres ‘De aarzelende lezer over de streep’ van Stichting Lezen stonden diverse sprekers stil bij het belang van een divers leesaanbod.
Naast het lezen van boeken helpt het ook als kinderen andersoortige teksten lezen, zoals nieuwsartikelen.

Sari Sulkunen presenteerde de aanbevelingen van de EU High Level Group of Literacy. Ze benadrukte het belang van geletterdheid om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Eén van de aanbevelingen om laaggeletterdheid te voorkomen: bied zoveel mogelijk verschillende teksten aan in het onderwijs en maak hier ook actief gebruik van met leerlingen.

Thoni Houtveen noemde tijdens haar presentatie de voordelen van het lezen van teksten in plaats van het oefenen van losse woorden: juist wanneer lezers woorden herkennen binnen de bredere context van de tekst, vergroten zij hun woordenschat, begripsvorming en leren ze daarover kritisch denken.

Nieuwsbrief