Crisis in de klas

De kranten staan dagelijks vol met bronnenmateriaal dat van toepassing is op veel verschillende vakken in het onderwijs, zo ook voor het vak Economie. De economische veranderingen verlopen in een rap tempo. Met behulp van de actualiteit kunnen docenten hun leerlingen het verband laten zien tussen de lesstof en de werkelijkheid buiten school.
Voor docenten economie is dat enerzijds een welkome ontwikkeling: het toont de actualiteit en relevantie van het vak eens te meer. Anderzijds kan het lastig zijn de lesstof, die snel kan verouderen, te blijven volgen.
Stichting Krant in de Klas werkt samen met het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit om te komen tot leermateriaal over actuele onderwerpen in een algemeen beschikbare Kennisbank. Meer informatie en uitgewerkte lesvoorbeelden kunt u vinden in de Kennisbank economie op http://economie.rdmc.ou.nl/.

Nieuwsbrief