Duiden van actualiteit met Civitas

Civitas is een methode maatschappijleer voor havo en vwo waarin actualiteit een grote rol speelt. Leerlingen worden stapsgewijs meegenomen, onder andere in de praktische opdracht, om actualiteit en nieuws zelf te kunnen duiden. Leerlingen maken hierbij gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

Onlangs is de herziene versie van Civitas verschenen, een methode maatschappijleer voor havo en vwo waarin actualiteit een grote rol speelt. In de methode worden leerlingen, onder andere in de praktische opdracht, stapsgewijs meegenomen om actualiteit en nieuws zelf te kunnen duiden. Ze kiezen daarbij zelf een sociaal vraagstuk dat regelmatig in het nieuws komt en verzamelen daar in de loop van de tijd journalistieke artikelen uit dagbladen bij. Die leren ze vervolgens stapsgewijs te analyseren vanuit het begrippenkader dat Civitas door de gehele methode gebruikt. Ze maken daarbij gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

Journalistiek en nieuwsmedia worden ook wel beschreven als de vijfde macht. Zij hebben daarbij niet alleen een informerende rol maar ook een controlerende en agenderende rol. Het gaat dus niet alleen om het nieuws zelf maar ook om de rol van de berichtgeving erover. Het is daarbij van belang ook inzicht te hebben in hoe het nieuws en mediaboodschappen tot stand komen. Het belang van nieuwsmedia voor maatschappijleer is echter nog veel eenvoudiger. Als de kern van maatschappijleer is het kunnen duiden van gebeurtenissen in de wereld, dan kun je niet om journalistiek en nieuwsmedia heen. De belangrijkste functie van nieuwsmedia is namelijk precies het beschrijven en duiden van nieuws en actualiteiten in de wereld. Zie hier de herziene versie.

Nieuwsbrief