Eindexamens in het nieuws

De eindexamens zijn weer begonnen. Voor het eindexamen Nederlands worden vaak artikelen uit kranten gebruikt. Als leerlingen vroeg in aanraking komen met actualiteiten en nieuwsmedia komt dit ten goede aan de taalvaardigheid.

In het eindexamen  Nederlands wordt vaak gebruik gemaakt van artikelen uit de krant. Werken met actualiteiten in de klas komt de taalvaardigheid van leerlingen ten goede. Om leerlingen voor te bereiden op het examen kunnen docenten gebruik maken van de Nieuwsservice. Docenten kunnen kranten bij de leerlingen thuis laten bezorgen via de Nieuwsservice voor leerlingen. De krant wordt dan twee weken thuis bezorgd. Bij de Nieuwsservice digitaal via Blendle kunnen de docent couponcodes aanvragen voor de leerlingen. De leerlingen hebben dan vier weken toegang tot de aangesloten nieuwstitels. De overige nieuwstitels kunnen aangevraagd worden via de Nieuwsservice Digitaal directe toegang.

 

 

 

Nieuwsbrief