Europese nieuwsmedia werken mee aan bestrijding analfabetisme

Europese nieuwsbedrijven benadrukken de rol van nieuwsmedia in het bevorderen van geletterdheid en mediawijsheid. Dat laat de voorzitter van de European News Publishers´ Association (ENPA), Ivar Rusdal, vandaag weten in reactie op het rapport van de High Level Group on Literacy. De High Level Group, voorgezeten door Prinses Laurentien, heeft vandaag alarm geslagen over laaggeletterdheid in Europa en roept overheden bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs op om werk te maken van alfabetisering. De werkgroep adviseert ondermeer om burgers van jongs af aan vaak en veel in aanraking te laten komen met een breed arsenaal aan tekstbronnen, waaronder nieuwsmedia. In Nederland voorziet Nieuws in de klas het onderwijs van nieuwsmedia, op papier en digitaal.
Zie het volledige persbericht van de ENPA

 

Nieuwsbrief