Forse stijging gebruik Nieuwstool op scholen

In 2018 zijn al ruim 19.000 kranten gemaakt met de Nieuwstool. Dat is een forse toename ten opzichte van 2017 waarin ruim 14.000 nieuwsproducties aangemaakt. De Nieuwstool wordt steeds vaker ingezet als verwerkingsopdracht bij het gratis lesmateriaal van Nieuws in de klas.

Betekenisvol onderwijs en producerend leren

De Nieuwstool wordt op veel verschillende manieren gebruikt door leerlingen en docenten op basis- en middelbare scholen. Het online gereedschap wordt vaak ingezet als schoolkrant en bij verslaglegging bij vakoverstijgend projectonderwijs. En de tool wordt veel gebruikt bij schrijfopdrachten voor Nederlands en journalistieke vaardigheden. Omdat leerlingen een eindproduct maken dat echt gebruikt wordt (bijvoorbeeld als schoolkrant) geeft het meer betekenis aan de les. Het sluit daarmee aan op producerend leren en betekenisvol onderwijs. Door zelf nieuws te maken ervaren leerlingen de rol van journalistiek en krijgen inzicht in de dynamiek van nieuws. De tool is ook onderdeel van het lespakket Nieuwsmakers en wordt regelmatig ingezet bij andere lesmaterialen.

Eenvoudig te gebruiken door leerlingen

Het gebruik van de nieuwstool is eenvoudig en intuïtief. Leerlingen kunnen meestal zonder instructie aan de slag. Er wordt gebruik gemaakt van een vast format waarin leerlingen hun teksten kunnen plaatsen.

De voorbeeldtekst die in het format staat geeft richting en uitleg over het schrijven van nieuwsberichten. Zo worden leerlingen gestimuleerd om volgens de journalistieke regels berichten te plaatsen. De indeling en de lengte van de artikelen staat vast. Dit wordt door docenten en leerkrachten gewaardeerd. Leerlingen worden niet afgeleid door vormgeving en de focus blijft daardoor op de inhoud. Daarnaast zijn de eindresultaten goed te vergelijken voor docenten. De nieuwsproducties kunnen in in html of als pdf opgeslagen worden en in het eigen portfolio bewaard worden.

Aansluiting op gratis Nieuwsservice

Het gebruik van de Nieuwstool is pas echt compleet met authentieke nieuwsbronnen als inspiratiemateriaal. De Nieuwsservice voor docenten, de Nieuwsservice voor leerlingen en de Nieuwsservice Digitaal kunt u het hele jaar inzetten.

 

Nieuwsbrief