Gezocht: pilotscholen voor nieuw lespakket

Het lespakket NieuwsMakers is een digitaal lesproduct voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het vmbo, samengesteld door KlasseTV en Nieuws in de klas. Met behulp van het lespakket maken leerlingen kennis met nieuwsmedia en zullen zij- onder begeleiding van de leerkracht – zelf nieuws maken en dit publiceren in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. Met het lespakket werken de leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Het lesmateriaal en de tool zijn bijna klaar voor gebruik. Voordat het lespakket wordt gepubliceerd, zullen er pilots plaatsvinden op een aantal scholen. De pilot bestaat uit tien lessen. De leerkracht is zelf vrij om in te vullen wanneer deze lessen gegeven worden. De pilots worden voor de zomervakantie uitgevoerd. Naar aanleiding van de pilots zullen we het lesmateriaal met de pilotscholen evalueren.

Heeft u interesse in deelname aan de pilot? Mailt u dan voor 15 maart naar info@nieuwsindeklas.nl o.v.v. pilot NieuwsMakers.

Nieuwsbrief