Handreiking SLO voor docenten: verbindt lesstof voor jongens aan actualiteit

In opdracht van het ministerie van OCW hebben APS en het Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar leerstijlen. Een van de onderdelen gaat over de verschillen tussen de leerstijlen van jongens en meisjes. Jongens en meisjes verschillen vaak in werkhouding en sociaal gedrag, en dat is van invloed op hun deelname aan het onderwijs; meisjes hebben minder te maken met schooluitval en scoren gemiddeld hogere cijfers. Wat jongens vooral lijkt te motiveren, is wanneer de lesstof wordt gekoppeld aan de actualiteit.

In het onderzoek Jongens… aan de slag!* staat het als volgt beschreven: ‘Het verbreden van de horizon stimuleert de activiteit van jongens. Het gaat daarbij om het verruimen van je blik op de leerstof. Niet alleen wat in het boek staat volgen, maar ook de wereld om je heen (inclusief de actualiteit) erbij betrekken”. Een docent verwoordt: “Ik heb het tijdens de les vaak over actuele onderwerpen. Net even iets anders, zodat hun ogen verder geopend worden. Ik kijk over de muren van het klaslokaal: ik wil leerlingen de wereld laten zien. Ik geef vaak les vanuit de actualiteit. Dat je er als persoon van groeit en hun laten zien dat het je als persoon interessanter maakt, dat je een visie hebt en dat dat kan veranderen”.

SLO heeft de uitkomsten van de onderzoeken van APS en het Kohnstamm Instituut verwerkt in een handreiking voor docenten, die jongens daarmee meer kunnen uitdagen en motiveren voor school. Een van de handreikingen is om de leerinhoud en leeractiviteiten in de les te verbinden met de wereld buiten de school door voorbeelden uit de maatschappelijke actualiteit te gebruiken.
Docenten kunnen daarbij de diensten van Nieuws in de klas inzetten: met de Nieuwsservice kunnen docenten nieuwsmedia op verschillende manieren in de les inpassen. Dag- en weekbladen worden bijvoorbeeld kosteloos op school bezorgd. Leerlingen kunnen ook de websites van de diverse nieuwstitels gebruiken: om het nieuws te volgen, te vergelijken, te analyseren, of inspiratie op te doen voor werkstukken en presentaties. Dit geldt overigens, wat Nieuws in de klas betreft, zowel voor jongens als voor meisjes.

*Jannet Maréchal-van Dijken, Otto de Loor, Monique Sanders en Madeleine Vliegenthart, Jongens… aan de slag. Utrecht: APS, 2012, http://handreikingjongensmeisjes.slo.nl/Downloads/Jongensaandeslag.PDF/download

Voor de handreiking van SLO, zie hier
Voor de Nieuwsservice, zie hier

Nieuwsbrief