Hernieuwd examen Nederlands: centrale rol maatschappelijke teksten

Maatschappelijke teksten uit kranten en tijdschriften spelen een centrale rol in het hernieuwde examen Nederlands vanaf 2014.

Dit staat in de syllabi beschreven van het Centraal schriftelijk examen die het College voor Examens (CvE) in juni heeft opgesteld bij de ‘onderwerpen van teksten’ en ‘de tekstsoorten’. Deze omschrijving vormt de kern van het examen Nederlands leesvaardigheid voor havo en een vergelijkbare omschrijving geldt voor vwo.

Nieuwsmedia zijn bronnen van maatschappelijke teksten, hebben een hoge informatiedichtheid en zijn zeer contextrijk. Ze bieden volop mogelijkheden om de inhoud te koppelen aan bestaande kennis van leerlingen.

Het centraal schriftelijk examen bestaat uiteraard uit verschillende onderdelen zoals het kunnen interpreteren, analyseren, beoordelen, samenvatten van die maatschappelijke teksten.
Voor het oefenen van deze vaardigheden is alleen het lezen van deze teksten niet voldoende. Er zal ook actief gewerkt moeten worden met de inhoud van die teksten en een educatieve inbedding is daarbij essentieel.

Gebruik de Nieuwsservice

Docenten die actuele en maatschappelijke teksten willen verwerken in hun lessen, kunnen daarvoor de Nieuwsservice van Nieuws in de klas gebruiken. 

Met de Nieuwsservice biedt Nieuws in de klas ondersteuning voor docenten die de leerlingen willen voorbereiden op het examen. Docenten kunnen kosteloos het hele jaar door nieuwsmedia (zowel op papier als digitaal) aanvragen en lesmaterialen downloaden bij Nieuws in de klas.

Met de Nieuwsservice voor leerlingen ontvangen de leerlingen bijvoorbeeld thuis kranten. Daarmee sluiten docenten goed aan bij de norm uit de syllabi dat actuele teksten van maatschappelijke aard essentieel zijn voor het eindexamen Nederlands.

Het werken met reële en authentieke bronnen maken de lessen betekenisvoller. Het sluit niet alleen aan bij het eindexamen, het bereidt leerlingen ook voor op de maatschappij, waarbij het essentieel is dat zij zich kunnen informeren over de maatschappij en zij kritisch om kunnen gaan met diverse nieuwsbronnen.

 syllabi.jpg

Bron: NEDERLANDS HAVO Syllabus centraal examen 2014, gepubliceerd in juni 2012, www.examenblad.nl. Zie Syllabus centraal examen 2014.

 

Nieuwsbrief