Jongens motiveren voor lezen met nieuwsteksten

Jongens kunnen met nieuwsteksten meer gemotiveerd worden om te gaan lezen. In dit literatuuronderzoek worden voorbeelden genoemd hoe meer betekenisvol onderwijs gegeven kan worden met nieuws en actualiteit.

Uit tal van onderzoeken blijkt dat jongens over het algemeen minder plezier hebben in lezen dan meisjes van dezelfde leeftijd.

In een literatuuronderzoek is uiteengezet wat het belang is van leesmotivatie, wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes en hoe nieuwsteksten een rol kunnen spelen bij het bevorderen van de leesmotivatie.

Congres Lezen Centraal

Dit onderzoek sluit aan op het thema van het congres Lezen Centraal: Jongens scoren met lezen! van Stichting Lezen dat op 9 april 2014 in de Amsterdam ArenA heeft plaatsgevonden en waarbij Nieuws in de klas aanwezig was.

Nieuwsbrief