Krantenmaken.nl wordt Nieuwstool

De Nieuwstool is online gereedschap waarmee leerlingen een eigen nieuwsproductie kunnen maken en publiceren. De tool is een verbeterde versie van krantenmaken.nl.

Behalve tekst en foto’s kunnen leerlingen nu ook video’s uploaden en hyperlinks invoegen. Door leerlingen zelf nieuws te laten maken, raken ze meer betrokken bij hun omgeving. Bovendien ervaren ze zelf hoe nieuws tot stand komt.

Met de Nieuwstool leren leerlingen schrijven voor een publiek en werken daarvoor met verschillende bronnen. Op deze manier werken ze aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
De Nieuwstool is gratis en direct online te gebruiken.

In de Nieuwstool zijn algemene verbeteringen doorgevoerd en is het nu mogelijk om video’s te plaatsen en hyperlinks in te voegen. Naast de bestaande functie om de krant als PDF te verspreiden of te printen, kan deze ook als webpagina worden gedeeld.

De Nieuwstool is onderdeel van het online lespakket NieuwsMakers en is geschikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Een online nieuwsproductie maken, kan vanaf nu op Nieuwstool.nl.

Heeft u een krant gemaakt op krantenmaken.nl?

Reeds gemaakte kranten op krantenmaken.nl worden tot 1 oktober 2015 bewaard, daarna worden ze verwijderd. Met de link die u per e-mail heeft ontvangen, kunt u uw krant tot die tijd aanpassen of de PDF’s downloaden. 

nieuwstool.jpg

Nieuwsbrief