Leerlingen die kranten lezen, hoger scoren op de kennistoetsen

Leerlingen die kranten lezen, hoger scoren op de kennistoetsen is één van de uitkomsten uit de rapportage van het eerste peilingsonderzoek Burgerschap van CITO.

In deze Balansmonitor wordt de stand van zaken aan het einde van de basisschool beschreven wat betreft het onderwijsaanbod in de bovenbouw van de basisschool en de resultaten op kennistoetsen van de leerlingen in groep 8. Ook wordt gerapporteerd over enkele aspecten van houding en gedrag van leerlingen met betrekking tot actief burgerschap en sociale integratie. 

Nieuwsbrief