Les over de aanslagen in Parijs

De aanslagen in Parijs worden ook in het onderwijs besproken. Lessuggesties, praktijkvoorbeelden en blogs bieden houvast bij het bespreken van nieuws.

Bij heftige gebeurtenissen komen leerlingen in aanraking met de berichtgeving, ook als ze er niet naar op zoek zijn. Het is van belang om context te geven en het nieuws te bespreken met leerlingen, maar dat is niet altijd eenvoudig.

Verschillende organisaties en docenten hebben tips en materiaal ontwikkeld om de dramatische gebeurtenissen in de klas te behandelen.

Verzameling lesmateriaal over de aanslagen in Parijs:

Lessuggesties Nieuws in de klas

Nieuws in de klas heeft een aantal algemene lessuggesties gepubliceerd die raken aan het onderwerp, maar niet gaan over dit specifieke nieuws:

Eerder heeft Nieuws in de klas een artikel geplaatst over Kinderen wapenen tegen geweld in de media.

Gebruik nieuws in de les

Docenten kunnen kosteloos nieuwsmedia (digitaal en op papier) gebruiken met de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

Als u lesmateriaal of lestips kent die hier nog niet zijn opgenomen houden wij ons aanbevolen. 

Contact

Nieuwsbrief