Lesmateriaal persvrijheid en persveiligheid

In deze lesopdracht gaan leerlingen aan de slag met de begrippen
persvrijheid en -veiligheid. Het uiten van bedreigingen lijkt, door de
relatieve anonimiteit van het internet, steeds makkelijker te worden,
maar ook op straat hebben journalisten steeds vaker te maken
met geweld of zelfs doodsbedreigingen vanuit de georganiseerde
misdaad. Wat zijn de consequenties hiervan en is er een oplossing te
vinden zonder (zelf)censuur toe te passen?

Nieuwsbrief